Koło powstało 8.12.1998 roku za zgodą proboszcza parafii Ks. Kan. Mariana Mozgowca, aby sympatyków Radia Maryja, udzielających się dotąd w Biurze Radia Maryja w Wadowicach, skupić w tutejszej parafii, ułatwiając im działanie. Celem Koła Przyjaciół Radia Maryja jest propagowanie i wspieranie duchowe
i materialne mediów katolickich i dzieł wyrosłych przy Radio Maryja w Toruniu, uczestniczące w Dziele Nowej Ewangelizacji. Wspólnota podejmuje działania religijno- patriotyczne wytyczone przez Ośrodek Toruński dla realizacji hasła ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przynależy do ogólnopolskiej struktury zwanej Rodziną Radio Maryja i włącza się w jej przedsięwzięcia. Włącza się w życie macierzystej parafii, podejmując powierzone zadania. Koło Przyjaciół Radia Maryja działa na zasadzie „Ruchu” bez rejestrowanego członkowstwa i zaprasza do współpracy wszystkich parafian – mieszkańców Inwałdu i nie tylko. Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 7:00 na mszy świętej w intencji Radia Maryja, dzieł przy nim powstałych oraz za wspierających darem serca, modlitwą i cierpieniem, a później odmawiamy wspólnie różaniec.