Oaza Dzieci Bożych

Wspólnota Oazy Dzieci Bożych to grupa, której celem jest poznawanie Pana Boga, nie tylko w czasie katechezy w szkole, ale także podczas spotkań w salce parafialnej. Wstąpić do niej mogą wszystkie dzieci
z naszej parafii, aby poznawać Pana Boga przez kontakt z rówieśnikami, by wspólnie cieszyć się swoim dzieciństwem. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9:30.