Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
8 STYCZNIA 2023r.

 

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Zapraszamy na nieszpory nie-dzielne na godz. 16.30.
Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po mszy świętej wieczornej, ok. 17.45 odbędzie się tradycyjne Inwałdzkie kolędowa-nie. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie.

2. W przyszłą niedzielę – trzecią niedzielę miesiąca, składka będzie przeznaczona na remont kościoła. Już teraz dzię-kujemy za wszystkie ofiary, które złożycie – Bóg zapłać.