Pielgrzymka parafialnego koła przyjaciół Radia Maryja do Kalisza 4-7 sieprnia

W dniach 04-07 sierpnia br. Pielgrzymowano do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych w intencji rodzin i obrony życia. Szlak pielgrzymi wiódł przez Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Licheniu uczestnicząc w ożywionym życiu religijnym. W trzecim dniu pielgrzymi uczestniczyli w bogatym programie „Dziękczynienie” w Toruniu. Tam po uroczystej Mszy św. Została przekazana kopia obrazu naszej Zbójeckiej Pani z przeznaczeniem do bogatej galerii obrazów Matki Bożej – galerii zdobiącej ściany jadalni Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obraz został przyjęty z wielkim szacunkiem przez kierownictwo ośrodka Toruńskiego przy obecności ordynariusza diecezji biskupa Wiesława Śmigło. Dołączone zdjęcia ukazują fragmenty przekazania obrazu.
W drodze powrotnej nawiedzono miejsce narodzin i chrztu św. Faustyny Kowalskiej. Udział w niedzielnej mszy św. w gościnnej Świnnicy Warckiej w koncelebrze z obecnym w grupie kapłanem ks. Stefanem Trojanem – wieloletnim wikariuszem wadowickich parafii był podsumowaniem bogatego programu a dopełnił go pokłon Matce Bożej w Jej Jasnogórskim obrazie.