Jubileusz 30-lecia kapłaństwa naszego księdza proboszcza Piotra Liptaka (22.05.2022)

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza