Mamy nowych ministrantów!

W niedzielę 20 marca 2022 r. o godz. 11:00 pięciu młodzieńców zostało uroczyście włączonych w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza. Miłość do Boga i zachwyt pięknem liturgii skłoniły ich do podjęcia posługi przy ołtarzu. Przez ostanie kilka miesięcy, jako kandydaci na ministranta, uważnie i z zaciekawieniem przyglądali się z bliska posłudze swoich starszych kolegów ministrantów i lektorów. Starali się zapamiętać porządek wykonywanych czynności, niełatwe nazwy naczyń i szat liturgicznych. Sumiennie przygotowywali się zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i o jego obowiązkach. Odpowiedzialnymi za przygotowanie byli ks. Tobiasz Zoń oraz animator Jakub Stanaszek. Za pośrednictwem swojego opiekuna – ks. Tobiasza, kandydaci złożyli prośbę o dopuszczenie do posługi ministranta, a ks. Proboszcz z radością wyraził na to zgodę wypowiadając słowa: „Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministrantów”. Od tego dnia nowi adepci mogą nosić zaszczytne miano ministranta, a uzyskana legitymacja uprawnia ich do posługi również w innych parafiach – np. w czasie wakacji. Choć przed nimi jeszcze długa droga ku poznaniu wszystkich tajników posługi liturgicznej, już dziś mogą w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej służąc pomocą kapłanom.