Powitanie księdza Tobiasza

22 Sierpnia 2020 powitaliśmy naszego obecnego księdza wikariusza Tobiasza Zonia