Droga Krzyżowa

Udostępniamy nagranie Drogi Krzyżowej, z naszego kościoła parafialnego. Droga Krzyżowa śpiewana z udziałem naszych parafian. Tekst na melodię ze śpiewnika Kalwaryjskiego „Pamiętaj człowiecze na Jezusa”.

Tekst Drogi Krzyżowej:

W: Pamiętaj człowiecze na Jezusa, jak drogo kupiona Twoja dusza.
Ref. Ach Jezu Mój, Ach Jezu Mój, Gdy będę w ciężkościach sam przy mnie stój,
Przez Twe rany i boleści, racz zostać z Maryją przy mej śmierci.
1. Zbawiciel przyjmuje wyrok straszny, aby nas wybawić z grzechów naszych.
2. Ciężki krzyż Jezus na Siebie wkłada, Swemu Ojcu okup za nas sklada.
3. Pod ciężarem krzyża Jezus pada, wielkość grzechów moich Go przygniata.
4. Jezus ze Swą Matką się spotyka, oba Serca święte ból przenika.
5. Szymon Cyrenejczyk był szczęśliwy, pomagając krzyż nieść Jezusowi.
6. Święta Weronika twarz otarła, za to Jego obraz otrzymała.
7. Upada Zbawiciel po raz drugi, by wypłacić Ojcu nasze długi.
8. Niewiasty w swych sercach smutek miały i nad Zbawicielem zapłakały.
9. Ach, biją Jezusa, kopią, szarpią i Najświętsze Ciało znowu ranią.
10. Gdy już z szat Jezusa obnażyli, gorzką żółcią, octem napoili.
11. Na Krzyżu Jezusa rozciągnęli i tępymi gwoźdźmi przybijali.
12. Z Krzyżem już Zbawiciel podniesiony i za nasze grzechy umęczony.
13. Wielką boleść w Sercu Matka miała, gdy rany Jezusa oglądała.
14. W grobie nasz Zbawiciel położony, okup za grzeszników już złożony.