Informacje Diecezji Bielsko-Żywieckiej

W obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (chrzest, pogrzeb i ślub) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Prawo to obowiązuje wszystkich bez wyjątku.

Kwestie otwartego kościoła w ciągu dnia i możliwości nawiedzenia czy adoracji Najświętszego Sakramentu pozostają do rozstrzygnięcia przez Księdza Proboszcza/Administratora.
Tam gdzie bywa przekraczana ilość 5 osób należy zamknąć Kościół.

W miarę możliwości trzeba być gotowym, aby odpowiadać na potrzeby wiernych pragnących skorzystać z sakramentu pokuty.
W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne umawianie się telefonicznie.

Optymalnym miejscem sprawowania jest duże pomieszczenie albo otwarta przestrzeń. Należy zachować odpowiednią odległość od penitenta. W przypadku stosowania konfesjonału należy po każdym penitencie dezynfekować folię i kratkę co wydaje się dużym utrudnieniem (prawie niemożliwe).
Na drzwiach należy wywiesić informację dotyczącą dopuszczalnej liczy osób w kościele oraz sposobu umawiania się na spowiedź.