Dobre postanowienie

Wkraczamy w kolejny rok naszego życia. W tym czasie chyba każdy robi rachunek zysków i strat. Każdy ma plany na nadchodzący rok. Możemy mieć wspólne, noworoczne postanowienie – codzienna lektura Pisma Świętego. Czytajmy Pismo Święte codziennie w dawkach, które nikogo nie przerosną. Co miesiąc będziemy dołączać tabelę z wypisanymi fragmentami na kolejne dni w danym miesiącu. Czytanie zaczynamy od pierwszego stycznia. Za rok, o tej porze, każdy, kto podejmie wyzwanie, będzie innym człowiekiem.

Styczeń
1 Rdz 1-2 Ps 1 Łk 1
2 Rdz 3-4 Ps 2 Łk 2
3 Rdz 5-6 Ps 3 Łk 3
4 Rdz 7-8 Ps 4 Łk 4
5 Rdz 9-10 Ps 5 Łk 5
6 Rdz 11-1 Ps 6 Łk 6
7 Rdz 13-14 Ps 7 Łk 7
8 Rdz 15-1 Ps 8 Łk 8
9 Rdz 17-1 Ps 9 Łk 9
10 Rdz 19-2 Ps 10 Łk 10
11 Rdz 21-22 Ps 11 Łk 11
12 Rdz 23-24 Ps 12 Łk 12
13 Rdz 25-26 Ps 13 Łk 13
14 Rdz 27-28 Ps 14 Łk 14
15 Rdz 29-30 Ps 15 Łk 15
16 Rdz 31-32 Ps 16 Łk 16
17 Rdz 33-34 Ps 17 Łk 17
18 Rdz 35-36 Ps 18,1-20 Łk 18
19 Rdz 37-38 Ps 18, 21-51 Łk 19
20 Rdz 39-40 Ps 19 Łk 20
21 Rdz 41-42 Ps 20 Łk 21
22 Rdz 43-44 Ps 21 Łk 22
23 Rdz 45-46 Ps 22 Łk 23
24 Rdz 47-48 Ps 23 Łk 24
25 Rdz 49-50 Ps 24 Dz 1
26 Wj 1-2 Ps 25 Dz 2
27 Wj 3-4 Ps 26 Dz 3
28 Wj 5-6 Ps 27 Dz 4
29 Wj 7-8 Ps 28 Dz 5
30 Wj 9-10 Ps 29 Dz 6
31 Wj 11-12 Ps 30 Dz 7

W styczniu czytamy:
•Stary Testament: Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia i Psalmy
•Nowy Testament: Ewangelia wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie

* Pełna wersja artykułu dostępna w 78 numerze naszej gazetki parafialnej.