Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza, 14.05.2017