Służba Liturgiczna Ołtarza

To podstawowa grupa przy parafii, która funkcjonuje już od wieków w Kościele. Skierowana jest do chłopców po Pierwszej Komunii Świętej i jej celem jest służba Panu Bogu w Kościele przy ołtarzu. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 8:00. Niewątpliwie służba przy ołtarzu (oprócz tego, że zbliża do Pana Boga i Kościoła) jest dla młodych chłopaków idealną wspólnotą, która uczy dojrzałości i odpowiedzialności; trud porannego wstawania, z którym trzeba się często zmierzać gruntuje dojrzałą osobowość i owocuje w dorosłym życiu.